Årsoppgjør


Regnskapspliktige foretak skal levere likningspapirer og årsoppgjør hvert år. Blant disse finner vi blant annet aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, noen enkeltpersonsforetak, samvirkeforetak og økonomiske foreninger, borettslag, stiftelser o.l. Formålet med å levere årsoppgjør er å formidle nyttig og relevant informasjon om bedriftens økonomiske utvikling og finansielle stilling. Slik kan brukere ta informerte avgjørelser.

Årsoppgjøret tar utgangspunkt i din bedrifts regnskap. Det fokuserer på din virksomhets offisielle regnskap og bestemmer hvor mye bedriften skal skatte. Det inneholder resultatregnskap, balanse og en selvangivelse.


Vær trygg på at årsoppgjøret medfører riktighet


Ved å velge et autorisert regnskapskontor som en ekstern samarbeidspartner til å bistå med årsoppgjøret kan du med sikkerhet vite at arbeidet vil bli gjort i henhold til lover, regler og frister.

20 års erfaring med oppgjør


Med omlag 20 års erfaring med årsoppgjør for forskjellige bransjer vil vi raskt kunne få en god forståelse for din bedrift. Vi avslutter regnskapene for året og tar hensyn til at regnskapet blir ført korrekt.