Våre tjenester


Vi er et lokalt regnskapsbyrå som leverer hele eller deler av din økonomifunksjon. Vi tilbyr fleksible løsninger hvor du kan gjøre deler av jobben selv. På den måten kan vi ta ansvar for hele, eller deler av din økonomifunksjon.

LØNN

 • Lønnsslipper og utbetalingslister
 • A-melding
 • Andre rapporter og oppgjørslister


REGNSKAP

 • Bilagsregistrering
 • Avstemming
 • Remittering
 • Rapportering gjennom året
 • Årsoppgjør
 • Ligningsdokumenter

FAKTURERING

 • Fakturautsendelse
 • Purring
 • Formidling til inkasso

ØKONOMISK RÅDGIVNING

 • Budsjettering

 • Kalkyler

 • Likviditetsstyring

 • Regnskapsanalyse

 • Bistand med valg av selskapsform og stiftelse av selskaper

 • Bistand ved eiendomsoverdragelser

 • Styresekretærfunksjon

 • Skatte- og avgiftsrådgivning

 • Bistand med søknader